Договір публічної оферти

Викладений нижче текст є офіційною публічною пропозицією укласти Договір про надання консультаційних послуг на визначених цим Договором умовах.

Цей Договір укладено між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСС КОНСАЛТИНГ», яке є платником єдиного податку із ставкою 5% (п’ять відсотків) з доходу, ідентифікаційний код юридичної особи 41525350, та фізичною особою, яка акцептувала пропозицію, способом указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому, прийнявши його умови.

1. Основні поняття, що використовуються в цьому договорі

1.1. Договір – цей договір про надання консультаційних послуг в рамках Заходів, організованих Виконавцем, укладений між Виконавцем та Клієнтом.
Цей договір є офіційним документом, його умови однакові для всіх Клієнтів.

1.2. Виконавець  (Компанія) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСС КОНСАЛТИНГ» (платник єдиного податку із ставкою 5% (п’ять відсотків) з доходу, ідентифікаційний код юридичної особи 41525350, місцезнаходження: 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11, корпус Б.

1.3. Клієнт – фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Веб-сайті та уклала цей Договір акцептувавши пропозицію, способом указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому (без виключень, доповнень та застережень).
Приймаючи умови цього Договору, Клієнт укладає його шляхом приєднання до нього у цілому, підтверджує, що він досяг 18-річного віку, відсутні обставини, які обмежують його цивільну дієздатність, надана ним інформація є достовірною та актуальною, а також він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, він не діє під впливом помилки (обману, примусу, погрози тощо), повністю погоджується з усіма суттєвими умовами цього Договору та безумовно їх приймає.

1.4. Сторони – вказівка ​​в Договорі разом на Виконавця та Клієнта.

1.5. Спосіб укладення цього Договору – офіційна публічна пропозиція Виконавця вважається акцептованою Клієнтом та цей Договір вступає в силу і є укладеним із Клієнтом з моменту приєднання Клієнта до його умов шляхом проставлення позначки «V» навпроти речення «Я погоджуюсь з умовами договору та обробкою моїх персональних даних для цілей здійснення оплати та участі у Заході» в розділі «Реєстрація», який розміщений на Веб-сайті за посиланням: http://hoteltrening.com одночасно з обранням й натисканням на позначення «Зареєструватися».

1.6. Веб-сайт – офіційний Веб-сайт право, на використання якого, належить Виконавцю, розміщений у мережі Інтернет за адресою: http://hoteltrening.com .

1.7. Програмне забезпечення – комп’ютерні програми та алгоритми дій, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт, які є їх невід’ємною частиною, що забезпечує функціональну основу роботи Веб-сайту.

1.8. Ресурси Веб-сайту – власне Веб-сайт, як складний об’єкт авторського права, інші об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп’ютерні програми і алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт.

1.9. Послуги – консультаційні послуги, що надаються Виконавцем Клієнту шляхом консультування, надання практичних порад, аналізу конкретних ситуацій з практики в рамках Заходу, організованого Виконавцем, на умовах цього Договору, після вибору конкретного Заходу Клієнтом на Веб-сайті та після оплати Послуг.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги, вибрані Клієнтом на Веб-сайті, а Клієнт зобов’язується оплатити їх та прийняти їх в строки і на умовах, зазначених у цьому Договорі та у відповідному розділі Веб-сайту, доступному за посиланням: http://hoteltrening.com.

2.2. Компанія надає на вибір Клієнта платні послуги консультаційного характеру в рамках різних Заходів Виконавця.

2.3. Програма Заходу формується на розсуд Виконавця та розміщується (публікується) ним на Веб-сайті за посиланням: http://hoteltrening.com .

2.4. Програма Заходу, зазначена у пункті 2.3. цього Договору, не є остаточною і може змінюватися (уточнюватися, доповнюватися тощо) Виконавцем на його розсуд в будь-який час, інформація про що, розміщується (публікується) ним на Веб-сайті за посиланням: http://hoteltrening.com .

3. Процедура реєстрації на веб-сайті та порядок надання послуг

3.1. Виконавець забезпечить надання Послуг Клієнту за цим Договором після проходження ним процедури реєстрації на Веб-сайті в порядку, зазначеному в розділі «Реєстрація», який розміщений на Веб-сайті за посиланням: http://hoteltrening.com .

3.2. До проходження процедури реєстрації на Веб-сайті Клієнт у розділі «Реєстрація», який розміщений на Веб-сайті за посиланням: http://hoteltrening.com, повинен обрати потрібний йому обсяг послуг Виконавця, що вказані на Веб-сайті та доступні для обрання та оплати Клієнтом.

3.3. При проходженні процедури реєстрації на Веб-сайті Клієнт повинен заповнити поля відповідно до запитуваної на Веб-сайті інформації.

3.4. Для отримання Послуг Клієнт повинен здійснити оплату квитка будь-яким із способів, що вказані у на Веб-сайті.

3.5. Після здійснення оплати Клієнт має можливість скачати квиток на персональний комп’ютер (та/або інший технічний пристрій, зокрема, мобільний), що має бути пред’явлений при вході у приміщення, у якому буде проводитися Захід (у друкованому чи електронному вигляді).

3.6. Дата та місце проведення Заходу вказуються на Веб-сайті.

3.7. Квиток на участь у Заході є персональним й не може бути переданий третім особам.

3.8. Клієнт має право відмовитись від отримання Послуг, повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за 3 (три) тижні до початку Заходу. У цьому випадку Виконавець здійснить повернення коштів Клієнту, отриманих від нього, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання від Клієнта банківських реквізитів для повернення коштів.

3.9. При простроченні строку, вказаного у п.3.8. цього Договору, кошти, сплачені Клієнтом, поверненню не підлягають.

3.10. Зобов’язання Виконавця з надання послуг за цим Договором вважаються виконаними, а послуги – наданими Клієнту у повному обсязі, після закінчення відповідного Заходу, незалежно від того, чи відвідав Клієнт безпосередньо Захід, чи ні. При цьому будь-які документи (у тому числі акти виконаних робіт тощо), що підтверджують надання послуг, передбачених цим Договором, між Виконавцем та Клієнтом не складаються (не підписуються).

4. Вартість послуг, умови та строки оплати

4.1. Вартість Послуг Виконавця та умови надання знижок вказуються у відповідних розділах на Веб-сайті.

4.2. Оплата за Послуги Виконавця здійснюється в національній валюті - гривні.

4.3. Оплата за надання Виконавцем Послуг проводиться Клієнтом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця будь-яким із способів, що вказані на Веб-сайті.

4.4. Оплата за Послуги Виконавця проводиться Клієнтом на умовах авансування.

5. Обов’язки клієнта та встановлені обмеження

5.1. Обов’язки Клієнта:

5.1.1. Клієнт зобов’язаний використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, у відповідності з законами держави, в якій він перебуває. Клієнт зобов’язаний попередньо переконатися, чи дозволено законом держави, в якій він перебуває, використання Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, з метою здійснення операцій, пропонованих Ресурсами Веб-сайту.
Виконавець дотримується обмежень, встановлених законодавством України, відносно здійснення комерційної діяльності в населених пунктах, що тимчасово не контролюються органами державної влади, у зв’язку із чим, Виконавець не приймає оплату та не надає послуги за цим Договором особам, які підпадають під дію вказаних обмежень.

5.2. Встановлені обмеження. Клієнту забороняється:

5.2.1. Вчиняти дії, які порушують майнові права Виконавця на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, а також авторські та/або суміжні права, права інтелектуальної власності третіх осіб на об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, щодо несанкціонованого копіювання, зміни, використання матеріалів і контенту, розміщених на Веб-сайті;

5.2.2. Вчиняти дії щодо несанкціонованого збору, зберігання, використання або розголошення персональних даних клієнтів Виконавця, отриманих в процесі користування Ресурсами Веб-сайту;

5.2.3. Змінювати та/або зламувати Веб-сайт;

5.2.4. Робити спроби несанкціонованого доступу до Веб-сайту або серверів, на яких він розміщений, Програмного забезпечення, комп’ютерів або баз даних, іншого обладнання та технічних засобів, пов’язаних з Веб-сайтом та/або Виконавцем;

5.2.5. Втручатися в роботу Веб-сайту, Програмного забезпечення, доступних на Ресурсах Веб-сайту сервісів, в тому числі впливати на доступність або намагатися впливати на доступність Веб-сайту, Програмного забезпечення, сторінок Веб-сайту, шляхом здійснення DOS-атак та/або DDOS-атак на Веб-сайт, Програмне забезпечення тощо;

5.2.6. Здійснювати інші дії, які спрямовані на заподіяння шкоди Веб-сайту, Програмного забезпечення, Виконавцю та його клієнтам, в тому числі, але не обмежуючись, спрямовані на обхід, вимикання, або іншим спосіб втручання в роботу функцій безпеки Веб-сайту і їх Програмного забезпечення, які запобігають можливим порушення або обмежують доступ до Ресурсів Веб-сайту.

6. Захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності

6.1. Клієнту забороняється, якщо інше не випливає прямо з чинного законодавства України, та Клієнт з цим погоджується:

I) продавати, передавати в користування, давати напрокат або в оренду, експортувати, імпортувати, поширювати, передавати в забезпечення будь-якій третій особі, видавати субліцензії або іншим способом надавати права третім особам на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю;

II) виконувати, примушувати, дозволяти або санкціонувати зміни, поліпшення, переклад, зворотний розробку, декомпілювати, дизасемблерувати, розшифровку, емуляцію, злом захисту, відновлення або спроби відновлення вихідного коду або протоколів Веб-сайту та/або Програмного забезпечення або будь-якої частини їх функцій, змінювати технічні обмеження, а також створювати похідні продукти на їх основі (крім дозволених законом випадків);

III) видаляти, ховати або змінювати будь-які повідомлення про права інтелектуальної власності, які містяться на Веб-сайті, Програмному забезпеченні та/або інших об’єктах права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті;

IV) використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, (або будь-яку їх частину) в комерційних продуктах або послугах для надання таких продуктів або послуг третім особам або примушувати таке використання. Це положення не забороняє використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, (або будь-яку їх частину) для власних потреб за умови, що таке використання не суперечить умовам, зазначеним у пункті 6.2. цього Договору;

V) будь-яким чином використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, з обходом встановлених заходів їх захисту;

VI) здійснювати інші дії, які порушують майнові права Виконавця на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті.

7. Персональні дані

7.1. Прийнявши умови цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Клієнт надає Виконавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по-батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування тощо), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Клієнта із Веб-сайтом, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Виконавця, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Клієнт надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Виконавцю на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.

7.2. Клієнт, який уклав цей Договір, надає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цим Договором.

7.3. Обробка персональних даних повинна проводитися Виконавцем у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Клієнта є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору.

7.4. Клієнт повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Клієнт як суб’єкт персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право: (i) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; (іi) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; (іii) на доступ до своїх персональних даних; (іv) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; (v) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; (vі) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; (vii) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; (vііі) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду; (іx) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; (х) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; (хi) відкликати згоду на обробку персональних даних; (хii) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; (хiii) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8. Відповідальність сторін

8.1. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Клієнтом в межах цього Договору або цивільного права або будь-яких інших видів юридичної відповідальності, навіть у тому випадку якщо Виконавця повідомили про можливість нанесення збитків або втрат, за дії (та/або бездіяльність) Клієнта, пов’язані з використанням Ресурсів Веб-сайту, і їх наслідки для Клієнта та/або третіх осіб, а також за будь-які несанкцоновані (протиправні) дії третіх осіб, пов’язані з використанням Ресурсів Веб-сайту, і їх наслідки для Клієнта та/або третіх осіб, зокрема за настання наступних збитків і втрат:

I) будь-яких прямих, непрямих, випадкових або непрямих збитків;

II) будь-яку втрату репутації, в тому числі ділової, (прямої або непрямої);

III) будь-яку втрату або пошкодження даних (пряму або опосередковану).

8.2. Клієнт вправі застосувати, як належний спосіб захисту від будь-яких юридичних проблем або незадоволення Ресурсами Веб-сайту, відмову від використання Ресурсів Веб-сайту.

9. Строк дії договору та право, що застосовується

9.1. Цей Договір діє з моменту його укладення Сторонами і до його припинення у зв’язку із виконанням Сторонами. 9.2. Цей Договір укладено згідно із правом України.

10. Форс-мажорні обставини

10.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.3. Існування форс-мажорних обставин та їх характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмового свідоцтва, виданого Торгово-промисловою палатою у місці виникнення такої обставини або іншим компетентним органом або організацією.

10.4. Сторона, яка опинилась під впливом форс-мажорних обставин, повинна одразу (наскільки це можливо за умови існування форс-мажорної обставини, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати її настання) повідомити інші Сторони про таке настання, характер, потенційний строк дії форс-мажорної обставини та її припинення.

10.5. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє інші Сторони про такі обставини, ця Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини як на причину невиконання своїх зобов’язань.

10.6. Якщо форс-мажорні обставини, зазначені у цій статті 11, тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від інших Сторін сплачувати завдані збитки.

11. інші положення договору

11.1. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він отримав в повному обсязі інформацію від Виконавця перед укладенням цього Договору, передбачену законодавством про захист прав споживачів.

11.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в порядок надання Послуг, змінювати їх вартість, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, встановлювати додаткові обмеження. Повідомлення про зміни в умовах цього Договору буде розміщено Виконавцем на Веб-сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (публікації) на Веб-сайті, якщо інший строк набрання ними чинності не вказано додатково при їх розміщенні (публікації). Клієнт розуміє і погоджується з тим, що його явне прийняття змін умов цього Договору або використання Ресурсів Веб-сайту після дати публікації на Веб-сайті змін в умовах надання Послуг, означає згоду такого Клієнта на зміну умов цього Договору. Сторони визнають юридичну значимість такого способу волевиявлення за цим Договором. Якщо Клієнт не приймає змінені умови Договору, він має можливість припинити цей Договір у порядку, передбаченому розділом 8 цього Договору.

11.3. Цей Договір викладено українською мовою в електронній формі.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ «ПРЕСС КОНСАЛТИНГ»

02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корпус Б,
т/ф.: (063) 4338941,
ЄДРПОУ 41525350
IBAN UA633007110000026007052614550,
р/р 26007052614550
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711,
Платник єдиного податку 5%. Не платник ПДВ.
Редакція Договору від 04.09.2019 року